• 1 z 4
 

Loctite PC 7257 - 900 g Nordbak Magna Crete rýchla oprava betónu

Neohodnotené
 
Loctite 7257 je vhodný na rýchle opravy povrchu betónu a na zalievanie trhlín. Nakupujte na LepidláTmely.sk - dodanie ihneď! -

Loctite PC 7257 - 900 g Nordbak Magna Crete rychlá oprava betonu Nordbak IDH 1012500

Dostupnosť 2 - 3 dny
Bežná cena €18,65
Ušetríte €1,81 (–10 %)
€16,84
€13,92 bez DPH
Kód tovaru 981216
Značka LOCTITE
Kategória Ochranné nátěry a směsi
 

Loctite PC 7257 Magna-Crete - oprava betonu

Tento materiál slouží zejména pro rychlé opravy povrchu betonu a zalévání trhlin a kotev. Jeho výhodou je velice rychlé tuhnutí, široké rozmezí mísicího poměru, vysoká pevnost a houževnatost a zejména vynikající adheze ke starému betonu, ocelovým výztuhám i k dalším materiálům. Hmota je odolná vůči všem běžným kapalinám kromě kyselin.

Jedná se o dvousložkový produkt na bázi fosforečnanu hořečnatého, proces tuhnutí tedy neprobíhá na bázi vody. Díky tomu je příprava a použití Loctite PC 7257 možná při teplotě -26 °C až +46 ° bez nebezpečí zmrznutí nebo smrštění a popraskání. Po vytvrzení odolává hmota teplotám od -26 °C do +1090 °C. Doba zpracování je nastavitelná 10 – 90 minut, a to v závislosti na teplotě vzduchu, směšovacím poměru a použitých přísadách. Provedená oprava má dlouhou životnost bez nebezpečí vydrolení, které je obvyklé u konvenčních betonových směsí.

Typické aplikace pro Magna-Crete jsou bleskové opravy výtluků letištních drah, průmyslových podlah nebo nakládacích ramp, vyspravování pilířů, základových desek a mostovek, kotvení strojů, zábradlí, svodidel a mnoho dalších. S produktem se pracuje stejně jako s cementovou směsí, práškový základ s kamenivem se smíchá s tekutým aktivátorem a směs se nalije do opravované dutiny. Za 45 minut je přes opravený povrch přípustný lehký provoz, za dvě hodiny je dosaženo pevnosti v tlaku cca 20 MPa. Konečná pevnost materiálu je až 90 MPa.

Další balení Loctite PC 7257

 • dvě složky v balení
 • určen pro rychlé a velmi pevné opravy betonových masivů
 • míchá se do konzistence dle potřeby
 • přilne i na mokrý podklad
 • při 20°C vytvrzuje do 15min
 • neobsahuje vodu, lze tedy aplikovat i při -30°C (čím nižší teplota, tím delší doba zpracovatelnosti)

Pokyny pro použití

 1. Příprava: Pro dosažení nejlepších výsledků musí být opravovaná plocha čistá, suchá a bez zbytků vydroleného materiálu. Proto odstraňte veškeré nečistoty, asfaltový koberec a olejové substance z veškeré plochy, která má být opravována. Podle potřeby plochu zdrsněnte.
 2. Forma: Pokud je třeba vytvořit formu, použijte nějaký vhodný plast.
 3. Míchání: Do připraveného základního materiálu přidejte aktivátor a řádně promíchejte dohromady. Přidejte pouze tolik aktivátoru, abyste získali konzistenci hmoty takovou, která vyhovuje Vaší aplikaci. Přimíchejte přibližně 3.8 litru aktivátoru do 20.4 kg základního materiálu (mísící poměr přibližně 1:5 ). Výslednou směs rozmíchejte těsně před nanášením a spotřebujte tak rychle, jak je to možné.
 4. Vyplňování hlubších děr: Pro opravy děr hlubších než 2.5 cm přidejte do 20.4 kg materiálu Magna-Crete až 13,6 kg drobného suchého štěrku jako plnivo.Suchý drobný štěrk přidejte do aktivátoru před tím, než budete míchat výslednou směs Magna-Crete. Pro větší aplikace použijte prostředek HOT WEATHER MIX pro zpomalení vytvrzování a získání delší doby na zpracování
 5. Voda: Pracovní oblast může být vlhká, ale stojící vodu je potřeba z povrchu setřít. Pro ředění nebo nastavení správné konzistence hmoty Magna-Crete vodu nepoužívejte .
 6. Aplikace za studeného počasí: Za studeného počasí bude doba vytvrzování delší. Pro aplikace při teplotách prostředí menších než 7 °C použijte prostředek COLD WEATHER MIX (jedno balení 0.45 kg na 20.4 kg materiálu Magna-Crete® zkrátí dobu vytvrzování přibližně o 10 minut) pro urychlení vytvrzení konečné promíchané směsi. Přidání tohoto zimního přípravku by mělo nastat ve chvíli, kdy bude směs Magna-Crete již řádně promíchána, těsně před aplikací na připravený povrch.
 7. Aplikace za horkého počasí: Pro aplikace, kdy teplota prostředí bude větší než 29 °C, použijte produkt HOT WEATHER MIX (jedno balení 0.45 kg na 20.4 kg materiálu Magna-Crete sníží rychlost a prodlouží dobu vytvrzení přibližně o 10 minut) pro zpomalení exotermické reakce a získání delší doby zpracovatelnosti promíchaného materiálu. Tento letní přípravek je třeba řádně promíchat do tekuté části Magna-Crete. Potom celou směs Magna-Crete řádně promíchejte a ihned nanášejte na připravený podklad.
 8. Čištění-mytí: Použijte adekvátní množství vody na umytí rukou, míchacího zařízení a použitého nářadí. Čištění proveďte co nejdříve je to možné, neboť produkt začne vytvrzovat za 9 až 15 minut při teplotě 20 °C.

 

Popis výrobku

 • Technologie Na bázi fosforečnanu hořčíku
 • Vzhled Šedá kapalina (míchá se na požadovanou hustotu)
 • Složky Dvousložkový
 • Vytvrzení Po zamíchání při pokojové teplotě
 • Aplikace Podlahový materiál a malta
 • Zvláštní výhoda  Jednodušší práce
 • Dobře se aplikuje
 • Rychlé vytvrzení
 • Vytvrzení v rozsahu teplot od -26 °C do +46 °C

Proč používat směsi pro opravu betonu LOCTITE?

výrobky pro opravu betonu jsou navrženy pro obnovu, opravu a ochranu betonových konstrukcí a podlah před mechanickým poškozením nebo narušením chemickými látkami. Dobře přilnou k betonu, dřevu, sklu, oceli a jiným konstrukčním materiálům a garantují rychlé a spolehlivé opravy s dlouhou životností. Typické použití zahrnuje opravy ramp a nakládacích zón, nosníků, schodů, povrchu mostů a pilířů či ochranu betonových zábran, zdí, podlah, nádrží atd.

Obnova a oprava

Pro opravy betonu použijte LOCTITE PC 7257. Může být nanášeny vertikálně, horizontálně nebo na strop.

- další text -

Loctite 7257 Magne- Crete slúži najmä pre rýchle opravy povrchu betónu a na zalievanie trhlín. Jeho výhodou je veľmi rýchle tuhnutie, široké rozmedzie miešacieho pomeru, vysoká pevnosť a húževnatosť a najmä vynikajúca adhézia k starému betónu, oceľovým výstuhám a k ďaľším materiálom. Hmota je odolná voči všetkým bežným kvapalinám okrem kyselín.

Loctite 7257 je dvojzložkový produkt na bázy fosforečnanu horečnatého, proces tuhnutia teda neprebieha na báze vody. Vďaka tomu je príprava a použitie Loctite 7257 možné pri teplota od -26 °C až do +46 °C., bez nebezpečia zmrznutia alebo zmrštenia a popraskania. Po vytvrdnutí odoláva  hmota teplotám od -26 °C až do +109 °C. Doba spracovania je nastavená na 10 – 90 minút, a to v závislosti na teplote vzduchu, zmiešavaciom pomere a použitých prísadách. Prevedená oprava má dlhú živostnosť bez nebezpečia vymrvenia, ktoré je obvyklé pri konvenčných betónových zmesiach.

Typické aplikácie pre Magna- Crete sú rýchle opravy výtlkov letiskových dráh, priemyslových podláh alebo nakladacích rámp, základových dosiek a mostoviek, kotvení strojov, zábradlií, zvodidiel atď. S produktom sa pracuje rovnako ako s cementovou zmesou, práškový základ s kamenivom sa zmieša s tekutým aktivárotom a zmes sa naleje do opravovanej dutiny. Za 45 minút je cez opravený povrch prípustná ľahká preprava, za dve hodiny je dosiahnutá pevnosť v tlaku cca 20 Mpa. Konečná pevnosť materiálu je až 90 Mpa.

Pokyny na použitie:

1. Príprava

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov musí byť opravovaná plocha čistá, suchá, bez zbytkov vymrveného materiálu. Preto odstráňte všetky nečistoty, asfaltový koberec a olejové substancie z plochy, ktorá má byť opravovaná. V prípade potreby je nutné plochu zdrsniť.

2. Forma:

Pokiaľ je potrebné vytvoriť formu, použijte nejaký vhodný plast.

3. Miešanie: Do pripraveného základného materiálu pridajte aktivátor a riadne premiešajte dohromady. Pridajte iba toľko aktivátora, aby ste získali takú konzistenciu hmoty, ktorá vyhovuje Vašej aplikácií. Primiešajte približne 3,8 litra aktivátora do 20,4 kg základného materiálu (miešací pomer je 1 : 5). Výslednú zmes rozmiešajte tesne pred nanášaním a spotrebujte tak rýchlo, ako je možné.

4. Vyplňovanie hlbších dier:

Pre opravy dier hlbších ako 2,5 cm pridajte do 20,4 kg materiálu Magna- Crete až 13,6 kg drobného suchého štrku ako plnivo. Suchý drobný štrk pridajte do aktivátora predtým než budete miešat výslednú zmes. Pre väčšie aplikácie použite prostriedok HOT WEATHER MIX pre spomalenie vytvrdnutia a získanie dlhšej doby na spracovanie.

5. Voda:

Pracovná oblasť môže byť vlhká, ale stojacu vodu je potrebné z povrchu zotrieť. Pre riedenie alebo nastavenie správnej konzistencie hmoty Magna- Crete vodu nepoužívajte.

6. Aplikácia za studeného počasia:

Za studeného počacia bude doba vytvrdzovania dlhšia. Pre aplikácie pri teplotách prostredia nižších ako 7 °C použite prostriedok COLD WEATHER MIX (jedno balenie 0,45 kg na 20,4 kg materiálu Magna- Crete skráti dobu vytvrdzovania približne o 10 minút) pre urýchlenie vytvrdnutia konečnej zmiešanej zmesy. Pridanie tohto prípravku by malo nastať vo chvíli, kedy je zmes Magna- Crete už riadne premiešaná, tesne pred aplikáciou na pripravený povrch.

7. Aplikácia pri teplom počasí:

Pre aplikácia, kedy je teplota prostredia vyššia než 29 °C, použijte produkt HOT WEATHER MIX (jedno balenie 0,45 kg na 20,4 kg materiálu Magna- Crete skráti dobu vytvrdzovania približne o 10 minút) pre spomalenie exotermickej reakcie a získanie dlhšej doby spracovateľnosti namiešaného materiálu. Tento prípravok je potrebné riadne primiešať do tekutej časti Magna- Crete. Potom celú zmes Magna- Crete dôkladne premiešajte a ihneď nanášajte na pripravený podklad.

8. Čistenie- umývanie:

Použijte adekvátne množstvo vody na umytie rúk, miešacieho zariadenia a použitého náradia. Čistenie preveďte čo najskôr, hneď ako je to možné, pretože produkt začne vytvrdzovať za 9 – 15 minút pri teplote 20 °C.

Vlastnosti:

 • Technológia: na bázy fosforečnanu horčíku
 • Vzhľad: šedá kvapalina (mieša sa na požadovanú hustotu)
 • Zložky: dvojzložkové
 • Aplikácia: podlahový materiál a malta
 • Vytvrdnutie: po zmiešaní pri izbovej teplote
 • Veľkosť častíc: malé
 • Doba spracovateľnosti: 3 min
 • Doba vytvrdnutia: 22 min
 • Doporučená hrúbka vrstvy: min. 6 mm
 • Prevádzková teplota: -26 °C až + 1090 °C
 • Veľkosť balenia: 5,54 kg, 25,7 kg,
 • dve zložky v balení
 • určený na rýchle a veľmi pevné opravy betónových masívov
 • možné namiešať konzistenciu podľa potreby
 • priľne aj na mäkký podklad
 • pri 20 °C vytvrdzuje do 15 min
 • neobsahuje vodu, je ho teda možné aplikovať aj pri -30 °C (čím nižšia teplota, tým dlhšia doba spracovateľnosti)

Pokyny pre montáž, demontáž a čistenie nájdete v technickom liste (TDS) produktu. Bezpečnostný list (MSDS) Loctite 7257 na vyžiadanie.

Zaradené v kategórií ochranné nátery a zmesy.

Chcete doručiť tovar na Slovensko? Prezrite si Loctite PC 7257 - 900 g Nordbak Magna Crete rychlá oprava betonu.

Podobný produkt

Hmotnosť 0.85 kg

Loctite PC 7257 rychlá oprava betonu


Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:
 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.